Předmět označíme viditelně nebo skrytě vhodným typem mikročipu při ukládání do prostoru pro uložení.
Načteme čtečkou mikročipů a přeneseme data do elektronické evidence, kde doplníme bližší údaje o označeném prostředku včetně data expirace nebo povinné kontroly.
Při kontrolách pak pouze čteme identifikační čipy, aniž vyndaváme předměty z úložných prostorů a kontrolujeme platnost expirace nebo poslední kontroly uloženého prostředku.
Při nutnosti výměny záchranného prostředku přemístíme původní identifikátor (čip) nebo jej označíme novým. Záleží na způsobu označení a platných pravidlech pro konkrétní prostředek.
Cena identifikátoru se pohybuje v rozmezí 100,- - 400,- CZK/ks. Garantujeme trvanlivost čipů (transponderů).

Vhodné zejména pro: lodní a letecká doprava

-záchranné plovací vesty
-záchranné skládací čluny
-dýchací přístroje a masky
-individuální ochranné pomůcky
-lékařský materiál
-balenou vodu a potraviny
-bateriové zdroje